Usługi

Rozwój produktu oparty o TCO

*TCO – Total Cost of Ownership  / całkowity koszt posiadania

Wiele organizacji skupia się na cechach produktu, które były w centrum uwagi działu B+R przez długi czas i inżynierowie i menadżerowie produktu milcząco zakładają, że to jest właśnie cecha najistotniejsza z punktu widzenia klienta. Niestety bardzo często prowadzi to do utraty całościowego zrozumienia biznesu klienta. SORNEK&PARTNERS pomaga klientom w dopasowaniu planów rozwojowych produktu tak, aby wspierały one redukcję całkowitych kosztów posiadania produktu.

Contact us

+48 500 100 10

contact@domena.com