Usługi

Usługi

DORADZTWO

Zastosowanie sztucznej inteligencji (A.I. z ang. Artificial Intelligence) w rozwoju produktu

Rosnąca liczba urządzeń podłączonych do sieci i wykładniczo rosnąca ilość dostępnych danych otwiera zupełnie nowe możliwości wyróżnienia własnych produktów lub usług. Pomagamy klientom w wykorzystaniu danych i sztucznej inteligencji w rozwoju produktu. Przykładami zastosowań sztucznej inteligencji w rozwoju produktu są: predykcja osiągów / właściwości produktów dla różnych decyzji projektowych lub gwarancja osiągów w określonych warunkach użytkowania.

Nie zastępujemy inżynierów sztuczną inteligencją, oferujemy wsparcie sztucznej inteligencji w zwiększeniu efektywności rozwoju produktu.

Rozwój produktu w oparciu o Całkowity Koszty Posiadania (TCO z ang. Total Cost of Ownership)

Coraz większa koncentracja na serwisie zamiast na produkcie w biznesie, wymaga zmiany w podejściu do rozwoju produktu. Prosta redukcja kosztów musi być zastąpiona optymizacją kosztów.

Pomagamy klientom w unikaniu pułapek związanych z prostym cięciem kosztów. Zamiast tego pomagamy w wyborze takich decyzji, aby skutkowały one redukcją całkowitego kosztu posiadania (TCO).

Rozwój kompetencji kluczowych

Digitalizacja, globalizacja, coraz łatwiejszy dostęp do specjalistycznej wiedzy, skrócenie czasu rozwoju – te wszystkie czynniki powodują konieczność regularnego dostosowania kluczowych kompetencji. Pomagamy organizacjom w dokonywaniu w systematyczny sposób, a nie tylko poprzez rekrutację zewnętrznych „gwiazd”.

 

Uproszczenie portfela produktowego

Era masowej produkcji zbliża się do końca. Klienci oczekują coraz bardziej spersonalizowanych rozwiązań lub platform, umożliwiających dopasowanie produktów do swoich potrzeb. Odpowiedź na te trendy poprzez proste dodawanie komponentów i opcji, powoduje wykładniczy wzrost kosztów rozwoju i samego produktu. W SORNEK&PARTNERS pokazujemy metody, które pozwalają kontrolować koszty bez ograniczenia oferty.

SZKOLENIA I MENTORING

Mentoring dla początkujących menedżerów działu badań i rozwoju

Dla wielu menedżerów B+R, kariera inżyniera jest typowym punktem wyjścia. Pomagamy początkującym menedżerom zmienić sposób myślenia – z typowego rozwiązywania problemów na szerszą perspektywę gdzie badania i rozwój są częścią działalności biznesowej organizacji.

Zarządzanie B+R dla członków zarządu

Bardzo często firmy starają się przenieść logikę zarządzania produkcją do zarządzania rozwojem produktu. Jednakże, te dwa obszary rządzą się dwoma różnymi zasadami. W SORNEK&PARTNERS oferujemy szkolenia dla członków zarządów pokazujących specyfikę B+R z perspektywy finansowej i rosnące znaczenie tego obszaru działalności w wynikach firmy.

Budowanie nowych działów B+R

Globalizacja, zmiana ekonomicznego środka ciężkości, zmiana roli dostawców, nieustannie podlegają zmianie, wymuszając również zmiany w obszarze B+R. Oferujemy nasze doświadczenie w procesie budowania nowych lub integracji nowych struktur z istniejącymi. Sam proces może być bardzo skomplikowany ze względu na niepokój w istniejących strukturach i czas potrzebny do osiągnięcia pożądanych kompetencji w nowej lokalizacji.

 

DUE DILIGENCE OBSZARU B+R

Ocena due diligence obszaru B+R przed transakcją kapitałową

Paradoks oceny due diligence obszaru B+R polega na tym, że kupujący firmę z nadzieją na przyszłe przychody i zyski, sprawdza głównie historię finansową. W SORNEK&PARTNERS wierzymy, że w czasach przyspieszającego rozwoju technologii, to podejście staje się nieaktualne.

Oferujemy pomoc w ocenie stanu działu rozwoju produktu i benchmark z innymi firmami w podobnej branży. Przede wszystkim jednak sprawdzamy, czy sprzedający przed akwizycją nie dokonał cięć w tym obszarze, skutkujących potrzebą wysokich nakładów na odbudowę działu B+R.

Analiza porównawcza obszaru B+R

Dział rozwoju produktu jest często najbardziej utajnioną częścią organizacji, niedostępną dla bezpośrednich porównań wskaźników skuteczności. Oferujemy niezależną analizę porównawczą organizacji rozwoju produktu.

ZARZĄDZANIE TYMCZASOWE (interim management)

Pomoc w sytuacjach przejściowych lub kryzysowych.

Contact us

+48 500 100 10

contact@domena.com